Stipendi

IT-oikeuden Yhdistys palkitsee vuosittain yhden oikeustieteen maisterin tutkintoon liittyvän syventävien opintojen tutkielman stipendillä. Yhdistys päättää stipendin määrän samalla, kun palkittavasta tutkielmasta päätetään. Stipendin suuruus on ollut viime vuosina 500 euroa.

Viimeisimmät stipendin saajat

2023

Patrik Anthoni: Yksinoikeus tavaramerkkiin hajautetussa ympäristössä

2022

Erna Kalpala: Tekniset suojakeinot ja äly-laitteen korjaaminen - kiertotalous perinteisen tekijänoikeuden haastajana

2021

Isa Kujansuu: Patentability of Computer-Implemented Simulation Methods - Connor as an Example of the European Patent Law Creation Process

2020

Liisa Vaaraniemi: Osallistuminen, vaikuttaminen ja sananvapaus verkkoympäristössä: Palveluntarjoajan vastuu käyttäjien levittämästä disinformaatiosta

2018

Susanna Jokela: What's up with Whatsapp? - Viestinnän luottamuksellisuus OTT-palvelussa ePrivacy-asetuksen näkökulmasta

2016

Liudmila Sivetc: Future of internet portals after the case of Delfi

2013

Pekka Savola: Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina

2011

Petteri Günther: Digital Music Distribution – Technology Driven Changes in Copyright Law and Diversification of Business Models