Stipendisäännöt

IT-oikeuden Yhdistys ry:n stipendi oikeustieteen opiskelijalle

Päivitetty 21.2.2017

IT-oikeuden Yhdistys ry voi palkita stipendillä yhden kunakin kalenterivuotena valmistuneen, ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon lopputyöhön liittyvän tutkielman.

1. Stipendin myöntämisen edellytykset

Stipendi on tarkoitettu koti- tai ulkomaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa oikeustiedettä opiskelevalle.

Valintakriteereinä voidaan pitää muun muassa tutkielman ajankohtaisuutta, yleistä kiinnostavuutta, innovatiivisuutta ja hyödyllisyyttä yhdistyksen jäsenkunnan kannalta. Tutkielma voi siten liittyä esimerkiksi IT-alan sopimuksiin, käytäntöihin, litigaatioihin, immateriaalioikeuksiin, sähköiseen kaupankäyntiin, sähköiseen viestintään, yksityisyyden suojaan tai teknologiaympäristössä tapahtuviin transaktioihin.

2. Stipendin myöntämisessä noudatettava menettely

Jokainen edellä mainitut ehdot täyttävä opiskelija voi hakea stipendiä. 

Stipendin myöntämistä varten yhdistys voi myös pyytää yliopistojen tai korkeakoulujen oikeustieteellisiä tiedekuntia kutakin tekemään ehdotuksen tiedekunnassa kalenterivuoden aikana valmistuneista oikeustieteellisistä tutkielmista, jotka tiedekunnan mielestä ansaitsisivat tulla palkituiksi stipendillä.

Yhdistyksen hallitus voi päättää stipendin myöntämisestä myös ilman tutkielman tekijän tekemää hakemusta tai yliopiston ehdotusta.

Hakemus ja ehdotus stipendin saajista tulee tehdä yhdistyksen kotisivuilta löytyvällä lomakkeella tai muutoin ilmoittaen tutkielmaa ja sen tekijää koskevat vastaavat tiedot.

Hakemusten, tiedekuntien ehdotusten ja tutkielmien tulee olla toimitettuina yhdistyksen hallitukselle viimeistään tutkielman valmistumista seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tutkielman tulee olla valmistunut hakuajan päättymistä edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.

3. Stipendin myöntämisestä päättäminen

Stipendin myöntämisestä ja sen suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen mennessä. Stipendi luovutetaan kevätkokouksen yhteydessä.

Palkittu tutkielma julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.

Stipendin saajan toivotaan pitävän tutkielmansa aiheesta lyhyen alustuksen erikseen sovittavassa yhdistyksen jäsentilaisuudessa.