IT-oikeuden yhdistyksestä

IT-oikeuden Yhdistys edistää tietotekniikkaan, tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen liittyvien oikeudellisten kysymysten osaamista, sekä toimii näistä asioista kiinnostuneiden foorumina.

Jäsenkuntaamme kuuluu juristeja, opiskelijoita ja muita edellä mainittujen asioiden parissa yksitys- tai julkissektorilla työskenteleviä. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 700.

Yhdistys järjestää teknologiajuridiikan ajankohtaisteemoihin pureutuvia webinaareja, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä keskustelee teemoista yhdistyksen podcastissa. Lisäksi se tekee aloitteita ja antaa lausuntoja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä. Yhdistys tukee myös edellä mainittuja asioita koskevaa tutkimustoimintaa ja koulutusta myöntämällä stipendejä.

Yhdistys kuuluu useiden muiden kansallisten IT-oikeuden yhdistysten tavoin niiden kansainväliseen liittomuotoiseen kattojärjestöön (International Federation of Computer Law Associations eli IFCLA) luoden sekä uusia että ylläpitäen olemassa olevia kansainvälisiä suhteita muihin IT-oikeudellisiin yhteisöihin eri puolilla maailmaa. Lisäksi yhdistyksellä on läheiset siteet ja pitkäaikaiset yhteistyön perinteet International Technology Law Associationin (ITechLaw) kanssa.