Isa Kujansuun patenttiaiheinen gradu palkittiin stipendillä

25.5.2021

IT-oikeuden Yhdistyksen hallitus on päättänyt palkita stipendillä Isa Kujansuun pro gradu -tutkielman Patentability of computer-implemented simulation methods − Connor as an example of the European patent law creation process.

Tutkielmassaan Kujansuu arvioi muun muassa Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien ratkaisukäytöntöön pohjautuen, ovatko tietokoneella toteutetut simulointimenetelmät
patentoitavissa Euroopan patenttisopimuksen nojalla.

Tutkielma ja sen tiivistelmä ovat ladattavissa ja luettavissa Stipendi-alasivulla.

IT-oikeuden Yhdistys palkitsee vuosittain yhden oikeustieteen maisterin tutkintoon liittyvän syventävien opintojen tutkielman stipendillä. Stipendin suuruus on ollut viime vuosina 500 euroa.