IT-Oikeuden Yhdistyksen stipendi 2023 haettavissa elokuun loppuun asti

3.7.2023

IT-oikeuden Yhdistys ry voi palkita stipendillä vuonna 2022 tai vuoden 2023 elokuun loppuun mennessä valmistuneen, ylemmän korkeakoulun lopputyöhön liittyvän tutkielman, joka täyttää stipendisääntöjen vaatimukset.

Valintakriteereinä voidaan pitää muun muassa tutkielman ajankohtaisuutta, yleistä kiinnostavuutta, innovatiivisuutta ja hyödyllisyyttä yhdistyksen jäsenkunnan kannalta. Tutkielma voi siten liittyä esimerkiksi IT-alan sopimuksiin, oikeudenkäynteihin, immateriaalioikeuksiin, teknologian ja teknologiaa koskevien ilmiöiden sääntelyyn, sähköiseen viestintään ja tietosuojaan tai teknologiaympäristössä tapahtuviin transaktioihin.

Opiskelija voi hakea stipendiä suoraan itse yhdistykseltä, minkä lisäksi eri tiedekunnat voivat tehdä esityksen tutkielmista, jotka tiedekunnan mielestä ansaitsisivat tulla palkituiksi stipendillä.

Hakemus ja ehdotus stipendin saajista tulee tehdä lomakkeella, joka löytyy yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.it-oikeus.org/stipendi.

Hakemusten, tiedekuntien ehdotusten ja tutkielmien tulee olla toimitettuina yhdistyksen hallitukselle viimeistään 31.8.2023.

Tietoa yhdistyksen toiminnasta löytyy osoitteesta www.it-oikeus.org. Lisätietoja yhdistyksestä ja stipendistä saa yhdistyksen sihteeriltä Saara Heinoselta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@it-oikeus.org.