IT-oikeuden Yhdistyksen stipendi 2021 haettavana

1.3.2021

IT-oikeuden Yhdistys ry voi palkita stipendillä vuonna 2020 valmistuneen, ylemmän korkeakoulun lopputyöhön liittyvän tutkielman, joka täyttää stipendisääntöjen vaatimukset.

Valintakriteereinä voidaan pitää muun muassa tutkielman ajankohtaisuutta, yleistä kiinnostavuutta, innovatiivisuutta ja hyödyllisyyttä yhdistyksen jäsenkunnan kannalta. Tutkielma voi siten liittyä esimerkiksi IT-alan sopimuksiin, käytäntöihin, litigaatioihin, immateriaalioikeuksiin, sähköiseen kaupankäyntiin, sähköiseen viestintään, yksityisyyden suojaan tai teknologiaympäristössä tapahtuviin transaktioihin.

Opiskelija voi hakea stipendiä suoraan itse yhdistykseltä, minkä lisäksi kukin tiedekunta voi tehdä esityksen tutkielmista, jotka tiedekunnan mielestä ansaitsisivat tulla palkituiksi stipendillä.

Pyydämme, että tämä kirje ja stipendisäännöt välitetään ainejärjestöille ja opiskelijoille ja että kukin tiedekunta laittaisi tämän kirjeen ja liitteenä olevat stipendisäännöt esille tiedekunnan ilmoitustaululle.

Hakemus ja ehdotus stipendin saajista tulee tehdä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta http://www.it-oikeus.org/, tai muutoin ilmoittaen tutkielmaa ja sen tekijää koskevat vastaavat tiedot.

Hakemusten, tiedekuntien ehdotusten ja tutkielmien tulee olla toimitettuina yhdistyksen hallitukselle viimeistään 2.4.2021 sähköpostitse osoitteeseen contact@it-oikeus.org tai postitse osoitteeseen IT-oikeuden Yhdistys, PL 70, 00131 Helsinki.

Tietoa yhdistyksen toiminnasta löytyy osoitteesta http://www.it-oikeus.org/. Lisätietoja yhdistyksestä ja stipendistä saa yhdistyksen sihteeriltä, Eila El Asrylta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@it-oikeus.org.

Helsinki 16.2.2021

IT-OIKEUDEN YHDISTYS RY

Maiju Klemola
hallituksen puheenjohtaja