Yhdistyksen stipendi 2022 haettavissa kesäkuun loppuun asti

25.5.2022

IT-oikeuden Yhdistys ry voi palkita stipendillä vuonna 2021 tai vuoden 2022 huhtikuun loppuun mennessä valmistuneen, ylemmän korkeakoulun lopputyöhön liittyvän tutkielman, joka täyttää stipendisääntöjen vaatimukset.

Valintakriteereinä voidaan pitää muun muassa tutkielman ajankohtaisuutta, yleistä kiinnostavuutta, innovatiivisuutta ja hyödyllisyyttä yhdistyksen jäsenkunnan kannalta. Tutkielma voi siten liittyä esimerkiksi IT-alan sopimuksiin, käytäntöihin, litigaatioihin, immateriaalioikeuksiin, sähköiseen viestintään, tietosuojaan tai teknologiaympäristössä tapahtuviin transaktioihin sekä muuhun teknologian sääntelyyn.

Opiskelija voi hakea stipendiä suoraan itse yhdistykseltä, minkä lisäksi eri tiedekunnat voivat tehdä esityksen tutkielmista, jotka tiedekunnan mielestä ansaitsisivat tulla palkituiksi stipendillä.

Hakemus ja ehdotus stipendin saajista tulee tehdä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://www.it-oikeus.org/stipendi/hakulomake/.

Hakemusten, tiedekuntien ehdotusten ja tutkielmien tulee olla toimitettuina yhdistyksen hallitukselle viimeistään 30.6.2022.

Tietoa yhdistyksen toiminnasta löytyy osoitteesta http://www.it-oikeus.org/. Lisätietoja yhdistyksestä ja stipendistä saa yhdistyksen sihteeriltä, Eila El Asrylta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@it-oikeus.org.