Yhdistyksen stipendi vuonna 2023 myönnetty Patrik Anthonin tutkielmalle

16.11.2023

IT-oikeuden Yhdistyksen hallitus on päättänyt palkita stipendillä Patrik Anthonin tutkielman “Yksinoikeus tavaramerkkiin hajautetussa ympäristössä”. Tutkielma on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla täällä, ja Anthoni tulee esittelemään tutkielmaansa yhdistyksen pikkujouluissa.

Valintaa perustellaan muun muassa seuraavasti: 

Tutkielma käsittelee ajankohtaista aihetta selkeällä tavalla. Työssään Anthoni kysyy "Miten yksinoikeus tavaramerkkiin toteutuu hajautetussa ympäristössä nykyisen tavaramerkkejä koskevan sääntelykehikon mukaan?". Vaikka kysymys ei välttämättä koske valtavan suurta yleisöä, on se kuitenkin oikeudellisesti relevantti. Työssä vastataan tähän kysymykseen, mistä johtuen siitä voi olla käytännön hyötyä asiaa selvittäville IT-alan juristille. Työssä pohditaan myös kiinnostavasti DSA:n suhdetta tavaramerkkisääntelyyn sekä esitetään hyödyllinen kooste asiaa koskevasta uudesta oikeuskäytännöstä.”

Yhdistys vastaanotti taas tänä vuonna monta hyvää tutkielmaa ja valinta oli haastava. Kiitokset kaikille stipendinhakijoille. 

IT-oikeuden Yhdistys palkitsee vuosittain yhden oikeustieteen maisterin tutkintoon liittyvän syventävien opintojen tutkielman stipendillä. Stipendin suuruus on ollut viime vuosina 500 euroa.